Thuiszorg voor huisdieren

Tegenwoordig bestaat er ook thuiszorg voor huisdieren. Deze thuiszorg wordt overal in Nederland geleverd en is op dit moment beschikbaar voor honden en katten. De kosten zijn slechts twee Euro per maand. Hiernaast betaalt u onafhankelijk van de hoeveelheid huisdieren een basiscontributie van 38 Euro per jaar.

De medewerkers zijn uitermate gekwalificeerd, waaronder personen met een opleiding dierverzorging, medewerkers dierenambulances, dierenartsassistenten, studenten diergeneeskunde etcetera.

Welke zorg wordt er geboden?
Nazorg met betrekking tot een medische behandeling uitgevoerd door een dierenarts zoals wondverzorging, verband verwisselen, katheriseren, temperaturen, toedienen van medicijnen, opvangen en verpakken van urine of ontlasting ten behoeve van nader onderzoek. Tevens het verwijderen van moeilijk bereikbare teken of splinters of behandeling van kleine wondjes welke op dat moment geen verder dierenartsbezoek behoeven.

Klik hier voor meer informatie over thuiszorg voor dieren